Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Đăng ngày 28/09/2023 lúc: 16:51

HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN KÝ GỬI TỰ ĐỘNG

Lưu ý: Chỉ sử dụng được trên máy tính và các trang web 1688, Taobao, Tmall

  • Bước 1: Tải công cụ
Sau khi ĐĂNG NHẬP thành công, nhấn nút tải tiện ích ký gửi
Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động
Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Mở file chứa tệp

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Giải nén tệp

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Hiển thị như dưới là giải nén thành công

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động
  • Bước 2: Cài công cụ vào Chrome

Mở trình duyệt Chrome nhấn vào (1) nút dọc 3 chấm ở góc phải -> (2) Chọn Tiện ích mở rộng -> (3) Chọn Quản lý các tiện ích

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Vào giao diện tiện ích (1) kéo xanh nút chế độ cho nhà phát triển -> (2) Nhấn vào nút Tải tiện ích đã giải nén

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Sẽ mở ra khung như dưới chọn file đã giải nén lúc đầu

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Sau đó chọn Tệp Baoden_Vanchuyenho -> Nhấn Chọn (Select Folder)

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Hiển thị như dưới là tải tệp thành công

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

  • Bước 3: Thêm mã vận đơn vào trang WEB BÁO ĐEN

Đăng nhập -> Quản lý ký gửi -> Tạo yêu cầu ký gửi

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Với Taobao, Tmall

Vào phần đơn hàng

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự độngHướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Khách hàng có thể chọn 1 trong 3 ô dưới để lấy mã vận đơn cần khai báo

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Nhấn chuột vào những mã đơn “Chưa khai báo”

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Nhấn vào “Khai báo”

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Hiện thị Update là khai báo thành công

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Về lại trang web BÁO ĐEN -> Ở giao diện Tạo đơn ký gửi Làm mới (F5) trang để xem mã được thêm vào

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Sau khi khai báo thành công, quay trở lại đơn hàng nhấn F5 để làm mới trang, những mã đã cập nhật sẽ đổi trạng thái “Đã khai báo”

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Tương tự với 1688, nhấn vào đơn hàng như ở dưới

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Khách hàng có thể chọn 1 trong 3 ô dưới để lấy mã vận đơn cần khai báo

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Nhấn chuột vào những mã đơn “Chưa khai báo”

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Nhấn vào “Khai báo”

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Hiện thị Update là khai báo thành công

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động

Về lại trang web BÁO ĐEN -> Ở giao diện Tạo đơn ký gửi Làm mới (F5) trang để xem mã được thêm vào. Mã sẽ được đẩy từ trên xuống

 

Hướng dẫn tạo đơn ký gửi tự động
VIDEO HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG KÝ GỬI TỰ ĐỘNG

———————————————————————————————————————

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy gọi ngay chúng tôi: 034 257 1688 nhé!