Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

QUY TRÌNH GỬI ĐƠN KÝ GỬI

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Truy cập trang web dathang.baoden.vn và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký

Bước 2: Nhập địa chỉ nhận hàng

Bước 3: Tạo đơn hàng ký gửi

 – Vào mục Quản lý ký gửi -> Danh sách ký gửi để tạo đơn hàng.

 – Các mục có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin, nếu muốn tạo nhiều kiện hàng trong 1 đơn ký gửi chọn “+ Thêm kiện hàng”.

Sau khi điền đầy đủ thông tin kiện hàng, điền chiều ký gửi và chọn thông tin giao hàng. Sau đó nhấn vào nút “Tạo đơn ký gửi”

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Thông tin liên hệ:

Trả lời