Hướng dẫn tạo đơn hàng ký gửi

Đăng ngày 06/01/2023 lúc: 14:43

QUY TRÌNH GỬI ĐƠN KÝ GỬI

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

Truy cập trang web dathang.baoden.vn và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký

1204

Bước 2: Nhập địa chỉ nhận hàng

120401

120402

Bước 3: Tạo đơn hàng ký gửi

 – Vào mục Quản lý ký gửi -> Danh sách ký gửi để tạo đơn hàng.

 – Các mục có dấu (*) bắt buộc phải điền đầy đủ thông tin, nếu muốn tạo nhiều kiện hàng trong 1 đơn ký gửi chọn “+ Thêm kiện hàng”.

120403

Sau khi điền đầy đủ thông tin kiện hàng, điền chiều ký gửi và chọn thông tin giao hàng. Sau đó nhấn vào nút “Tạo đơn ký gửi”

120404

120405

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Thông tin liên hệ:

Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy gọi ngay chúng tôi: 034 257 1688 nhé!

Trả lời