Hướng dẫn theo dõi các đơn hàng đã về VN và tạo yêu cầu giao hàng

HƯỚNG DẪN THEO DÕI CÁC ĐƠN HÀNG ĐÃ VỀ VIỆT NAM VÀ TẠO YÊU CẦU GIAO HÀNG

BƯỚC 1 : Chọn mục “Quản lý giao hàng” . Bấm vào “Danh sách yêu cầu giao” . Chọn Sẵn sàng giao” để kiểm tra các kiện hàng đã về Việt Nam và có thể nhận hàng

Kiểm tra đơn hàng đã về Việt Nam và có thể nhận hàng

BƯỚC 2 : Đăng nhập tài khoản để vào giao diện đặt hàng trên Website dathang.baoden.vn

Chọn mục “Quản lý giao hàng” . Bấm vào “Danh sách yêu cầu giao” để kiểm tra các kiện đang ở trạng thái sẵn sàng giao

Kiểm tra trạng thái Sẵn sàng giao để bắt đầu đặt lệnh yêu cầu

BƯỚC 3 : Click chọn những kiện hàng cần giao và thanh toán số tiền còn lại

BƯỚC 4 : Với những kiện đã thanh toán hoàn tất, Click chọn “Tạo yêu cầu giao hàng”

BƯỚC 5 : Tại mục Thông tin giao hàng; Điền đầy đủ nội dung yêu cầu

BƯỚC 6 : Kiểm tra chi phí và “Tạo yêu cầu giao hàng”

BƯỚC 7 : Vào “Danh sách phiếu giao hàng” để kiểm tra trạng thái hành trình đơn hàng giao đến tận tay Quý khách.

Theo dõi lộ trình đơn hàng được vận chuyển tại Việt Nam

Thông tin chi tiết phiếu giao hàng bao gồm : Trạng thái, hình thức, kênh vận chuyển,…


Thông tin liên hệ:

Trả lời