CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Kính gửi Quý khách hàng!

Báo Đen Logistics trân trọng thông báo Chính sách khách hàng thân thiết nhằm mang lại những ưu đãi dành cho các khách hàng có thời gian gắn bó và lượng giao dịch thường xuyên với Báo Đen logistics. Với các cấp độ tích lũy, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách chiết khấu cước vận chuyển và phí mua hộ. Chính sách được áp dụng kể từ 08h00 ngày 01/03/2022, cụ thể như sau:

**Lưu ý: – Tổng tích lũy giao dịch được hệ thống ghi nhận đối với các đơn hàng ở trạng thái “đã nhận”.

               – Ngay sau khi đủ tổng tích lũy giao dịch, cấp độ thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp độ tương ứng. Quý khách hàng có thể xem cấp độ thành viên trong Quản lý tài khoản của mình.


Thông tin liên hệ: