CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP

Định nghĩa: Là những khách hàng có tổng giá trị đơn trong 3 tháng đạt mốc VIP công ty đề ra, ưu đãi VIP sẽ được giữ trong 1 tháng và sẽ được tính lại theo 3 tháng gần nhất.

Screenshot 2023 12 26 143111

**Lưu ý: – Tổng tích lũy giao dịch được hệ thống ghi nhận đối với các đơn hàng ở trạng thái “đã nhận”.

               – Ngay sau khi đủ tổng tích lũy giao dịch, cấp độ thành viên sẽ tự động được nâng sang cấp độ tương ứng. Quý khách hàng có thể xem cấp độ thành viên trong Quản lý tài khoản của mình.


Thông tin liên hệ: