Chính sách hàng dễ vỡ

Điều kiện áp dụng: Khách hàng sử dụng line vận chuyển hàng dễ vỡ của Báo Đen Logistics
Chính sách đền bù:
  • Đối với hàng có hộp chỉ bị móp méo nhẹ không mất form hộp: không đền bù
  • Đối với hàng bị trầy xước, móp méo nhẹ: Xử lý theo phương án đền bù của shop
  • Đối với hàng bị hư hỏng hoàn toàn: Đền bù 50% + đền bù của shop

Thông tin liên hệ: