A. ĐƠN HÀNG ĐẶT CỌC TOÀN PHẦN

I. ĐỊNH NGHĨA

Đơn hàng đặt cọc toàn phần: Là đơn hàng cọc trước 1 số tiền nhất định với nhà cung cấp để sản xuất hoặc giữ chỗ trước để mua sản phẩm

II. CHÍNH SÁCH

  1. Đối với các đơn hàng này quý khách hàng thanh toán 100% trước khi phía Báo Đen thanh toán xong với nhà cung cấp
  2. Đối với trường hợp NCC không phát hàng: Báo Đen sẽ hỗ trợ Khách hàng tối đa trong việc khiếu nại NCC để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, Báo Đen sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ khoản bồi thường nào trong tình huống trên.
  3. Đối với đơn đặt cọc toàn phần trên các sàn 1688 Taobao Tmall, khách hàng chủ động theo dõi tiến độ sản xuất của nhà cung cấp để lên đơn mua sản phẩm hoàn thiện
  4. Đối với trường hợp khách hàng bỏ cọc, Báo Đen sẽ xử lý theo phương án của nhà cung cấp.

B. ĐƠN SẢN PHẨM SỐ

I. ĐỊNH NGHĨA

Đơn sản phẩm số: Là đơn hàng mà sản phẩm của nó là là các tệp được trả qua email hoặc các nền tảng mà không cần phải vận chuyển

II. CHÍNH SÁCH

  1. Đối với các đơn hàng này quý khách hàng thanh toán 100% trước khi phía Báo Đen thanh toán xong với nhà cung cấp
  2. Đối với trường hợp NCC không phát hàng: Báo Đen sẽ hỗ trợ Khách hàng tối đa trong việc khiếu nại NCC để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, Báo Đen sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ khoản bồi thường nào trong tình huống trên.

Screenshot 2024 01 04 153748